Loading...

News

L’Ajuntament d’Alaquàs, el quart en transparència de tota la Comunitat Valenciana.

Snapshot

El Periódico de aquí


DATE: Friday February 2nd, 2018

TAGS: Ayuntamiento de Alaquas  Ayuntamientos y municipios  DAM Comunidad Valenciana  

Alaquàs se situa entre un dels municipis més transparents segons Dyntra, la primera plataforma mundial que treball en la medició i gestió del govern obert en organitzacions i societat civil

Alaquàs és un exemple a seguir en transparència. Així es desprèn de l’últim informe publicat per Dyntra, la primera plataforma col·laborativa a nivell mundial que treballa en la medició i gestió del govern obert en les organitzacions i per a la Societat Civil. Gràcies al treball realitzat en els últims anys, el d’Alaquàs ocupa la quarta posició d’ajuntaments de més de 15.000 habitants de tota la Comunitat Valenciana en el rànquing de transparència.

L’Alcaldessa d’Alaquàs, Elvira García Campos, s’ha mostrat molt satisfeta pel resultat i ha argumentat “que continuarem per millorar més encara aquestes excel·lents dades i continuar oferint a la ciutadania un servei públic, de qualitat i transparent. Aquestes dades no són més que la mostra del treball que venim realitzat dia a dia i en aquesta línia hem de continuar”.

Amb un percentatge del 63% de mitjana global, Alaquàs destaca principalment per les dades que ofereix en qüestió econòmica i pressupostària, on l’índex li assigna una transparència del 100%. Segons Dyntra, l’Ajuntament és totalment transparent en donar a conèixer informació econòmica i financera relacionada amb els comptes públics, el deute i les despeses municipals.

Pel que fa a la informació i atenció ciudatana, Alaquàs aconsegueix un 81%. Una dada excel·lent que ve a reforçar l’atenció i la informació que rep la ciutadania per part de l’administració local així com l’alt compromís assumit per l’Ajuntament en aquest sentit.

L’Ajuntament destaca també pel que respecta a organització i patrimoni del Consistori, on aconsegueix un 66,67 de puntuació per la seua transparència. És ressenyable també la seua posició en informació publicada sobre càrrecs electes i personal de l’Ajuntament i tota la informació relacionada amb urbanisme i obres públiques, aconseguint un 100% de puntuació en plans d’ordenació urbana, decisions sobre requalificacions i adjudicacions urbanístiques i licitacions d’obres públiques.

És de destacar també l’apartat de contractacions de serveis, amb un 100% en els seus procediments segons aquest índex. Tots aquests percentatges poden consultar-se en l’enllaç https://www.dyntra.org/poi/ayuntamiento-de-alacuas-alaquas/.

Dyntra és una entitat objectiva i no partidista que empra índex basats en dades públiques gestionades per una comunitat àmplia i representativa, experta i involucrada, en la implantació de models participatius, de mesurament i anàlisi dels organismes públics, sobre la base de 151 indicadors. Desenvolupa una plataforma col·laborativa que té com a objectiu mesurar la informació pública de Governs, Administracions públiques, partits polítics, càrrecs electes i els diferents actors socials d’una manera dinàmica, eficient, transparent i oberta.

Comments are closed.