Loading...

España

Partidos Políticos Andalucía

Publicado

Última actualización PP - Andalucía

de entidades evaluadas

de entidades evaluadas

Federaciones Deportivas

En evaluación

Última actualización Federación

84 de 121 entidades evaluadas

Autoridades Portuarias

Publicado

Última actualización Autoridad Portuaria

de entidades evaluadas

Órganos del Estado

Publicado

Última actualización Tribunal

10 de 10 entidades evaluadas

Administraciones Públicas

En evaluación

Última actualización Junta de

693 de 697 entidades evaluadas

Ministerios

Publicado

Última actualización Ministerio de

13 de 13 entidades evaluadas

Comunidades Autonómas

Publicado

Última actualización Junta de Andalucía

19 de 19 entidades evaluadas

Ayuntamientos y Municipios

En evaluación

Última actualización Ayuntamiento de

463 de 545 entidades evaluadas

Diputaciones e Insularidades

Publicado

Última actualización Diputación

52 de 52 entidades evaluadas

Parlamentos

Publicado

Última actualización Senado de España

19 de 19 entidades evaluadas

Partidos Políticos

En evaluación

Última actualización VOX

35 de 36 entidades evaluadas

Organismos Públicos de la AGE

Publicado

Última actualización Consejo Superior de

91 de 91 entidades evaluadas

Organismo de Control

Publicado

Última actualización Cámara de Cuentas

13 de 13 entidades evaluadas

Defensor del Pueblo

Publicado

Última actualización Ararteko

10 de 10 entidades evaluadas

Organizaciones Sindicales

Publicado

Última actualización Sindicato Unificado

40 de 40 entidades evaluadas